Over FBA

De Federatie Buiten Afdelingen (FBA) is een federatie die gevormd wordt door kaatsverenigingen buiten Friesland (buitenafdelingen). Alle aangesloten verenigingen zijn lid van de Koninklijke Nederlandse KaatsBond (KNKB). Niet alle kaatsverenigingen buiten Friesland zijn aangesloten bij de FBA. De FBA is opgericht in 1923 onder de naam van Bond van Buiten Afdelingen (BBA). In 1979 is de naam op verzoek van het Hoofdbestuur van de KNKB vervangen door de huidige naam.

De volgende verenigingen zijn officieel aangesloten bij de FBA:

 • Alkmaar                  – kaatsclub Alcmaria
 • Amsterdam            – kaatsclub Amsterdam
 • Den Haag               – kaatsclub De Earebarre
 • Dronten                  – kaatsclub Flevoland
 • Hank Dussen         – kaatsclub HDKC
 • Hilversum              – kaatsclub Melle Veenstra
 • Groningen              – kaatsclub Wezon de Sterke Earm
 • Wageningen           – kaatsclub De Veluwezoom

Het bestuur van de FBA bestaat uit de volgende drie personen:

 • Willem Rienks, voorzitter
 • Gerrit Sijtsema, secretaris
 • Marinus Grond, penningmeester

Geef een antwoord