Zaalkaatsen Wieringerwerf – Wedstrijddatums seizoen 2019/2020

De datums zijn bekend voor het FBA zaalkaatsen in Wieringerwerf tijdens de winterperiode:
– Zaterdag 19 oktober 2019 om 10.00uur
– Zaterdag 23 november 2019 om 10.00uur
– Zaterdag 21 december 2019 om 10.00uur
– Zaterdag 25 januari 2020 om 10.00uur
– Zaterdag 22 februari 2020 om 10.00uur
– Zaterdag 28 maart 2020 om 10.00uur

De wedstrijden vinden plaats in de Zuiderzeehal te Wieringerwerf (Dokter Tamsmalaan 1). Het zijn d.e.l. wedstrijden in een A, B, en C-klasse waarbij iedereen 3 wedstrijden speelt in verschillende samenstellingen. Er wordt gekaatst volgens de regels van het Friese spel.

Opgave kan bij de volgende personen (t/m donderdagavond voorafgaand aan de wedstrijd):
– Anne de Jong: 0227 501098 of jonghofman@quicknet.nl (via telefoon is bevestiging/opgave gegarandeerd)
– Edwin Koopstra: 06 36598428
– Jelle Visser: 06 51292313

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Einduitslag FBA klassement 2019

Na 8 FBA wedstrijden is de eindstand opgemaakt van het FBA Klassement 2019 (Heren tot 45 jaar, Heren 45+, Dames en de afdelingscompetitie). De prijzen zijn uitgereikt in Hank-Dussen. Zie hieronder het overzicht van de prijswinnaars:

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Uitslag FBA Hank-Dussen 2019

Zie hieronder de uitslag van de FBA-wedstrijden in Hank-Dussen (v.f. en d.e.l.) van zaterdag 14 september en klik hier voor een update van het FBA klassement 2019 (Heren tot 45 jaar, Heren 45+, Dames en de afdelingscompetitie).

Uitslag FBA Hank-Dussen v.f.
(5 parturen, poulekaatsen, 1×5)

1e prijs:
Jan van der Schoot (Koning) – Sexbierum
Kees van der Schoot – Leeuwarden
Pieter van der Schoot – Dronryp

2e prijs:
Arjen Staphorsius – Dronten
Marcus Frietema – Amsterdam
Willem Rienks – Harfsen

3e prijs:
Timen van Gelderen – Groningen
Site Ferwerda – Hattum
Franke Ferwerda – Maarssen

Uitslag FBA Hank-Dussen d.e.l. A-klasse
(5 parturen, poulekaatsen, 1×5)

1e prijs:
Wilfried Ledegen – Terjoden (B)
Nico Keppens (Koning) -Terjoden (B)
Jimmy Thelis -Terjoden (B)

2e prijs:
Wiep Bergsma – Tilburg
Gerben Bootsma – Den Haag
Jentje Deelstra – Den Haag

3e prijs:
Bertus Bootsma – Wommels
Okke Tack – Den Bosch
Rob Deinum – Almere

Uitslag FBA Hank-Dussen d.e.l. B-klasse
(4 parturen, poulekaatsen, 1×4)

1e prijs:
Bennie de Boer – Katlijk
René de Boer – Dussen
Jannie van Gelderen – Gauw

2e prijs:
Annemiek Aarse-Korf – Groningen
Kees Sikkema – Dronten
Berend Smit – Uithoorn

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Uitslag FBA Den Haag 2019

Zie hieronder de uitslag van de FBA-wedstrijden in Den Haag (d.e.l. individueel) van zaterdag 31 augustus en klik hier voor een update van het FBA klassement 2019 (Heren tot 45 jaar, Heren 45+, Dames en de afdelingscompetitie).

Uitslag FBA Den Haag:
d.e.l. (16 kaatsers, individueel kaatsen, 3x verschillende lijst)

1e prijs:
Sjoerd Rypkema – Den Haag
Franke Ferwerda – Maarssen
Wybe van Ommen – Den Haag

2e prijs:
Hidde Boersma – Loenen aan de Vecht
Peter Veltman – Nieuwerkerk a/d IJssel

3e prijs:
Jentje Deelstra – Den Haag
Jan Veenstra – Apeldoorn

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Uitslag FBA Wageningen 2019

Zie hieronder de uitslag van de FBA-wedstrijden in Wageningen (d.e.l. individueel) van zaterdag 17 augustus en klik hier voor een update van het FBA klassement 2019 (Heren tot 45 jaar, Heren 45+, Dames en de afdelingscompetitie).

Uitslag FBA Wageningen:
d.e.l. (16 kaatsers, individueel kaatsen, 3x verschillende lijst)

1e prijs:
Chris Wierstra [3] 21 voor 8 tegen
Piet Bierma [3] 21 voor 4 tegen
Marcus Frietema [3] 18 voor

2e prijs:
Berend Smit [2] 17 voor – 10 tegen
Auck Boersma [2] 17 voor – 14 tegen
Kees Sikkema [1] 16 voor – 12 tegen

3e prijs:
Sybe bij de Lei [1] 16 – 13 tegen
Franke Ferwerda [1] 16 – 13 tegen
Jentje Deelstra [0] 14 voor

Opmerking: In Wageningen zijn meer prijzen uitgereikt dan conform de richtlijn voor individueel kaatsen die we afgelopen voorjaarsvergadering hebben vastgesteld. De vereniging is vrij om meer prijzen uit te reiken, echter worden het aantal FBA klassementspunten toegekend conform de FBA richtlijn Puntentoekenning en aantal prijzen. Daarin staat dat bij 14 – 17 deelnemers er 3 eerste prijzen, 2 tweede prijzen en 2 derde prijzen zijn. Het aantal klassementspunten dat wordt toegekend aan de prijswinnaars is hieronder in blokhaken achter de namen te lezen. Er is 1 extra (3e prijs) punt toegekend i.v.m. een gelijke eindstand van Sybe en Franke.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Uitslag FBA Alkmaar 2019

Zie hieronder de uitslag van de FBA-wedstrijden in Alkmaar (d.e.l. A- en B-klasse) van zaterdag 29 juni en klik hier voor een update van het FBA klassement 2019 (Heren tot 45 jaar, Heren 45+, Dames en de afdelingscompetitie).

Uitslag FBA Alkmaar:
d.e.l. A-klasse (11 kaatsers, 4 partuur, Poulekaatsen 1×4)

1e prijs:
Site Ferwerda – Hattum
Thomas Frietema – Amsterdam

2e prijs:
Marinus Grond – Houten
Hidde Boersma – Loenen aan de Vecht
Rob Deinum – Almere

3e prijs:
Kees Adema – Amsterdam
Jouke de Jong – Dronten
Siebren Feenstra – Dronten

d.e.l. B-klasse (11 kaatsers, 4 partuur, Poulekaatsen 1×4)
1e prijs:
Gerrit Sijtsema – Zaltbommel
Gaston Ludding – Oudorp

2e prijs:
Kees Sikkema – Dronten
Lydia van Mourik – Alkmaar
G. Alkema – Heemskerk

3e prijs:
Sieger Siderius – Dronten
Berend Smit – Uithoorn
Andries Deinum – Alkmaar

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Uitslag FBA Groningen 2019

Zie hieronder de uitslag van de FBA-wedstrijden in Groningen (d.e.l. A- en B-klasse) van zaterdag 15 juni en klik hier voor een update van het FBA klassement 2019 (Heren tot 45 jaar, Heren 45+, Dames en de afdelingscompetitie).

Uitslag FBA Groningen:
d.e.l. A-klasse (20 kaatsers, 7 partuur, lijstkaatsen)

1e prijs:
Franke Ferwerda – Maarssen
Timen van Gelderen – Groningen
Sybren Feenstra – Dronten

2e prijs:
Sybe bij de Leij – Groningen
Jeldrik Doevendans – Groningen
Chris Wiersma – Hilversum

1e verl.r.
Andries Jensma – Groningen
Johan Keizer – Groningen
Hidde Folkertsma – Groningen

d.e.l. B-klasse (11 kaatsers, 4 partuur, Poulekaatsen 1×4)
1e prijs:
José Grond-Postma – Houten
Edward Jorna – Irnsum

2e prijs:
Jentje Deelstra – Den Haag
Trevor Scarse – Groningen
Fokje Siderius – Badhoevedorp

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Uitslag FBA Amsterdam 2019

Zie hieronder de uitslag van de FBA-wedstrijden in Amsterdam (afdeling + d.e.l.) van zaterdag 1 juni en klik hier voor een update van het FBA klassement 2019 (Heren tot 45 jaar, Heren 45+, Dames en de afdelingscompetitie).

Uitslag FBA Amsterdam:
Afdeling (12 kaatsers, 4 partuur, Poulekaatsen 1×4)

1e prijs: Hilversum
Site Ferwerda
Marinus Grond
Franke Ferwerda

2e prijs: Den Haag 2
Jentje Deelstra
Peter Veltman
Willem Rienks

d.e.l. (10 kaatsers, 4 partuur, Poulekaatsen 1×4)

1e prijs:
Rob Deinum – Almere
Jan van der Linden – Amsterdam
Fokje Siderius – St. Nicolaasga

2e prijs:
Jan van der Meulen – Franeker
Hidde Boersma – Loenen aan de Vecht

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Uitslag FBA Dronten 2019

Zie hieronder de uitslag van de FBA wedstrijden (d.e.l. A-klasse, d.e.l. B-klasse) van Dronten van zaterdag 18 mei en klik hier voor een update van het FBA Klassement 2019 (Heren tot 45 jaar, Heren 45+, Dames en de afdelingscompetitie).

Uitslag FBA Dronten:
d.e.l. A-klasse (12 kaatsers, 4 partuur, Poulekaatsen 1×4)

1e prijs:
Wybren van der Woud – Leeuwarden
Bertus Bootsma – Wommels
Melanie van der Mossel – Vrouwenparochie

2e prijs:
Kees Adema – Alkmaar
Arjen Staphorsius – Dronten
Henk Bloemsma – Dronten

d.e.l. B-klasse (12 kaatsers, 4 partuur, Poulekaatsen 1×4)

1e prijs:
Auck Boersma – Amsterdam
Geert Dijkstra – Dronten
Nynke Brandsma – Amsterdam

2e prijs:
Gerben Staphorsius – Dronten
Sieger Siderius – Dronten
Wieteke de Jong – Dronten

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Uitslag FBA Hilversum 2019

Zie hieronder de uitslag van de FBA wedstrijden (d.e.l. A-klasse, d.e.l. B-klasse, d.e.l. C-klasse) van Hilversum van zaterdag 11 mei en klik hier voor een update van het FBA Klassement 2019 (Heren tot 45 jaar, Heren 45+, Dames en de afdelingscompetitie).

Uitslag FBA Hilversum:
d.e.l. A-klasse (12 kaatsers, 4 partuur, Poulekaatsen 1×4)

1e prijs:
Franke Ferwerda – Maarssen
Peter Veltman – Nieuwerkerk ad IJssel
Nolke Bergstra – Grou

2e prijs:
Marcus Frietema – Limmen
Kees Adema – Amsterdam
Bert Plat – Groningen

d.e.l. B-klasse (18 kaatsers, 6 partuur, Poulekaatsen 2×3)

1e prijs:
Roel Westerhof – Alkmaar
Frans de Jong – Tilburg
Fokje Siderius – Sint Nicolaasga

2e prijs:
Chris Wierstra – Hilversum
Jentje Deelstra – Den Haag
Jelmer Osinga – Menaam

3e prijs:
Harmen Tjalling Holwerda – St. Job in ’t Goor
Hidde Boersma – Loenen aan de Vecht
Ferre Wijnstra – Amsterdam

d.e.l. C-klasse (12 kaatsers, 4 partuur, Poulekaatsen 1×4)

1e prijs:
Stephan Hoekstra – Gorredijk
Jan Veenstra – Apeldoorn
Kees Sikkema – Dronten

2e prijs:
Lolke Bierma – Castricum
Sieger Siderius – Dronten
Berend Smit – Uithoorn

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen