Zaalkaatsen Wieringerwerf – Wedstrijddatums seizoen 2021/2022

De datums zijn bekend voor het FBA zaalkaatsen in Wieringerwerf tijdens de winterperiode:
– Zaterdag 23 oktober 2021 om 10.00uur
– Zaterdag 20 november 2021 om 10.00uur
– Zaterdag 18 december 2021 om 10.00uur
– Zaterdag 29 januari 2022 om 10.00uur
– Zaterdag 26 februari 2022 om 10.00uur
– Zaterdag 26 maart 2022 om 10.00uur

De wedstrijden vinden plaats in de Zuiderzeehal te Wieringerwerf (Dokter Tamsmalaan 1). Het zijn d.e.l. wedstrijden in een A, B, en C-klasse waarbij iedereen 3 wedstrijden speelt in verschillende samenstellingen. Er wordt gekaatst volgens de regels van het Friese spel.

Opgave kan bij de volgende personen (t/m donderdagavond voorafgaand aan de wedstrijd):
– Anne de Jong: 0227 501098 of jonghofman@quicknet.nl (via telefoon is bevestiging/opgave gegarandeerd)
– Edwin Koopstra: 06 36598428
– Jelle Visser: 06 51292313

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Uitslag Snertpartij 2021

Zie hieronder de uitslag van de Snertpartij in Amsterdam (d.e.l. A- en B-klasse) van zaterdag 25 september

Uitslag Snertpartij d.e.l. A-Klasse
(6 parturen, poulekaatsen, 2×3)

1e prijs:
Annemiee Korf – Den Haag
Tim Bartels – Amsterdam
Willem Rienks – Harfsen

2e prijs:
Hidde Folkertsma – Groningen
Raoul Wouters – Haarlem
Kees Adema – Amsterdam

3e prijs:
Jelmer Gerritsma – Pingjum
Steven Nesse – Pingjum
Jort Oving – Breukelen

Uitslag Snertpartij d.e.l. B-Klasse
(4 parturen, poulekaatsen, 1×4)

1e prijs:
Tjerk Dijkstra – Raamdonksveer
Jan Veenstra – Apeldoorn
Gradus Alkema – Heemskerk

2e prijs:
Rob Deinum – Almere
Sieger Siderius – Dronten
Henk Bloemsma – IJsselmuiden

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Einduitslag FBA klassement 2021

Na 6 FBA wedstrijden (2 minder i.v.m. COVID-19 maatregelen) is de eindstand opgemaakt van het FBA Klassement 2021 (Heren tot 45 jaar, Heren 45+, Dames en de afdelingscompetitie). De prijzen zijn uitgereikt in Hank-Dussen. Zie hieronder het overzicht van de prijswinnaars:

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Uitslag FBA Hank Dussen 2021

Zie hieronder de uitslag van de FBA-wedstrijden in Hank-Dussen (v.f. en d.e.l.) van zaterdag 11 september en klik hier voor een update van het FBA klassement 2021 (Heren tot 45 jaar, Heren 45+, Dames en de afdelingscompetitie).

Uitslag FBA Hank-Dussen
Vrije Formatie (4 parturen, poulekaatsen, 1×4)

1e prijs:
Marinus Grond (Koning) – Houten
Remco Osinga – Menaam
Jurrit Osinga – Ingelum

2e prijs:
Gregory de Taeye – België
Andy van Wilderness – België
Frans de Jong – Tilburg

d.e.l. A-klasse
(10 kaatsers, Individueel kaatsen, 3 rondes
)

1e prijs: Siebren Feenstra (Koning) – Dronten
2e prijs: Joost Kloet – Hank
2e prijs: Annemiek Korf – Den Haag
3e prijs: Harmen Tjalling Holwerda – Woudsend
3e prijs: Arjen Staphorsius – Dronten

d.e.l. B-klasse
(3 parturen, poulekaatsen, 1×3)

1e prijs:
Rob van Otterloo (K) – Dussen
Doutsen Punter – Den Haag
Gradus Alkema – Heemskerk

2e prijs:
Douwe Soepboer – Hank
Berend Smit – Uithoorn
René de Boer – Dussen

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Uitslag FBA Dronten 2021

Zie hieronder de uitslag van de FBA-wedstrijd in Dronten (d.e.l. A- en B-klasse) op zaterdag 4 september 2021 en klik hier voor een update van het FBA klassement 2021 (Heren tot 45 jaar, Heren 45+, Dames en de afdelingscompetitie).

Uitslag FBA Dronten:
d.e.l. A-klasse (6 kaatsers, Individueel kaatsen, 3 rondes)

1e prijs: Marinus Grond – Houten
2e prijs: Jouke de Jong – Dronten
3e prijs: Siebren Feenstra – Dronten

d.e.l. B-klasse (11 kaatsers, Poule kaatsen, 1×4)
1e prijs:
Annemiek Korf – Den Haag
Kees Sikkema – Dronten

2e prijs:
Aldert Jan Bijl – Breda
Jan Veenstra – Apeldoorn
Lieuwe Boersma – Apeldoorn

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Uitslag FBA Den Haag 2021

Zie hieronder de uitslag van de FBA-wedstrijden in Den Haag (d.e.l. en afdeling), georganiseerd door Den Haag, op zaterdag 28 augustus 2021.
Klik hier voor een update van het FBA klassement 2021 (Heren tot 45 jaar, Heren 45+, Dames en de afdelingscompetitie).

Uitslag FBA Den Haag:
Afdeling
(12 kaatsers, 4 partuur, Poulekaatsen 1×4)
1e prijs: Hilversum
Chris Wierstra
Marinus Grond
Jort Oving

2e prijs: Den Haag
Gerben Bootsma
Simon van der Gaast
Peter Veltman

Hilversum is hiermee de winnaar geworden van het ‘Open Nationaal Afdelingkampioenschap’ en ontvangt een jaar lang de fameuze Zijlstra Wissel bokaal.

d.e.l. (16 kaatsers, 6 partuur, Poulekaatsen 2×3)
1e prijs:
Annemiek Korf – Den Haag
Sieger Siderius – Dronten

2e prijs:
Doutsen Punter – Den Haag
Marten Korf – Enschede
Raymond Lammers – Den Haag

3e prijs:
Sjoerd Rypkema – Den Haag
Gradus Alkema – Heemstede
Auke Greidanus – Den Haag

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Uitslag FBA Wageningen & Hilversum 2021

Zie hieronder de uitslag van de FBA-wedstrijd in Almere (d.e.l.), georganiseerd door Wageningen & Hilversum op zaterdag 14 augustus 2021 en klik hier voor een update van het FBA klassement 2021 (Heren tot 45 jaar, Heren 45+, Dames en de afdelingscompetitie).

Uitslag FBA Wageningen & Hilversum:
d.e.l. (18 kaatsers, Individueel kaatsen, 3 rondes)

1e prijs:
Kees Sikkema – Dronten
Remco Osinga – Menaam
Marinus Grond – Houten

2e prijs:
Berend Smit – Uithoorn
Willem van de Beek – Ingelum
Siebren Feenstra – Dronten

3e prijs:
Piet Bierma – Dronten
Willem Rienks – Harfsen

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Uitslag FBA Amsterdam 2021

Zie hieronder de uitslag van de FBA-wedstrijden in Amsterdam (d.e.l. A- en B-klasse) van zaterdag 24 juli 2021 en klik hier voor een update van het FBA klassement 2021 (Heren tot 45 jaar, Heren 45+, Dames en de afdelingscompetitie).

Uitslag FBA Amsterdam:
d.e.l. A-klasse (12 kaatsers, 4 partuur, Poulekaatsen 1×4)

1e prijs:
Jort Oving – Breukelen
Kees Adema – Amsterdam
Hielke Miedema – Stiens

2e prijs:
Thomas Frietema – Amsterdam
Arjen Staphorsius – Dronten
Arjan Breeuwsma – Amsterdam

d.e.l. B-klasse (11 kaatsers, 4 partuur, Poulekaatsen 1×4)
1e prijs:
Aldert Jan Bijl – Breda
Berend Smit – Uithoorn
Jelle Oving – Stockholm

2e prijs:
Annemiek Korf – Den Haag
Lolke Bierma – Amsterdam

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Uitslag FBA Groningen 2021

Zie hieronder de uitslag van de FBA-wedstrijden in Groningen (d.e.l. A- en B-klasse) van zaterdag 10 juli 2021 en klik hier voor een update van het FBA klassement 2021 (Heren tot 45 jaar, Heren 45+, Dames en de afdelingscompetitie).

Uitslag FBA Groningen:
d.e.l. A-klasse (12 kaatsers, 4 partuur, Poulekaatsen 1×4)

1e prijs:
Sybe bij de Leij – Dronrijp
Bert Plat – Groningen
Henk Buma – Groningen

2e prijs:
Willem Rienks – Harfsen
Hidde Folkertsma – Groningen
Guido van der Wal – Driezum

d.e.l. B-klasse (11 kaatsers, 4 partuur, Poulekaatsen 1×4)
1e prijs:
Boukje Houtsma – Groningen
Annemiek Korf – Den Haag

2e prijs:
Jentje Deelstra – Den Haag
Kees Sikkema – Dronten
Johan Jorritsma – Groningen

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Update FBA wedstrijdagenda 2021

Er kan eindelijk gekaatst worden. Na overleg tussen de FBA verenigingen is hier de aangepaste FBA wedstrijdagenda 2021 te vinden.

De wijzigingen:
* Groningen is de eerste FBA wedstrijd op 10 juli
* Amsterdam is verplaatst naar 24 juli en start in de middag om 13.00uur
* Wageningen en Hilversum organiseren samen een d.e.l. en afdelingswedstrijd op 14 augustus. Locatie volgt nog.
* Dronten is verplaatst naar 4 september en omdat op deze dag waarschijnlijk ook het NK Senioren wordt gekaatst zal er geen afdelingswedstrijd zijn in Dronten (alleen een d.e.l. wedstrijd), maar is de 2e FBA afdelingswedstrijd in Den Haag op 28 augustus

Wijziging in aanmelding:
* Opgave loopt via de www.knkb.nl en moet voor dinsdagavond 19.00uur voorafgaande aan de wedstrijd (gelijkgetrokken met alle Federatie / regiowedstrijden).
* Opgeven doe je in principe met Bondsnummer en Geboortedatum, maar het is tegenwoordig ook mogelijk om je zonder Bondsnummer (als Gast) op te geven:

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen