Uitslag FBA Alkmaar 2019

Zie hieronder de uitslag van de FBA-wedstrijden in Alkmaar (d.e.l. A- en B-klasse) van zaterdag 29 juni en klik hier voor een update van het FBA klassement 2019 (Heren tot 45 jaar, Heren 45+, Dames en de afdelingscompetitie).

Uitslag FBA Alkmaar:
d.e.l. A-klasse (11 kaatsers, 4 partuur, Poulekaatsen 1×4)

1e prijs:
Site Ferwerda – Hattum
Thomas Frietema – Amsterdam

2e prijs:
Marinus Grond – Houten
Hidde Boersma – Loenen aan de Vecht
Rob Deinum – Almere

3e prijs:
Kees Adema – Amsterdam
Jouke de Jong – Dronten
Siebren Feenstra – Dronten

d.e.l. B-klasse (11 kaatsers, 4 partuur, Poulekaatsen 1×4)
1e prijs:
Gerrit Sijtsema – Zaltbommel
Gaston Ludding – Oudorp

2e prijs:
Kees Sikkema – Dronten
Lydia van Mourik – Alkmaar
G. Alkema – Heemskerk

3e prijs:
Sieger Siderius – Dronten
Berend Smit – Uithoorn
Andries Deinum – Alkmaar

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Uitslag FBA Groningen 2019

Zie hieronder de uitslag van de FBA-wedstrijden in Groningen (d.e.l. A- en B-klasse) van zaterdag 15 juni en klik hier voor een update van het FBA klassement 2019 (Heren tot 45 jaar, Heren 45+, Dames en de afdelingscompetitie).

Uitslag FBA Groningen:
d.e.l. A-klasse (20 kaatsers, 7 partuur, lijstkaatsen)

1e prijs:
Franke Ferwerda – Maarssen
Timen van Gelderen – Groningen
Sybren Feenstra – Dronten

2e prijs:
Sybe bij de Leij – Groningen
Jeldrik Doevendans – Groningen
Chris Wiersma – Hilversum

1e verl.r.
Andries Jensma – Groningen
Johan Keizer – Groningen
Hidde Folkertsma – Groningen

d.e.l. B-klasse (11 kaatsers, 4 partuur, Poulekaatsen 1×4)
1e prijs:
José Grond-Postma – Houten
Edward Jorna – Irnsum

2e prijs:
Jentje Deelstra – Den Haag
Trevor Scarse – Groningen
Fokje Siderius – Badhoevedorp

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Uitslag FBA Amsterdam 2019

Zie hieronder de uitslag van de FBA-wedstrijden in Amsterdam (afdeling + d.e.l.) van zaterdag 1 juni en klik hier voor een update van het FBA klassement 2019 (Heren tot 45 jaar, Heren 45+, Dames en de afdelingscompetitie).

Uitslag FBA Amsterdam:
Afdeling (12 kaatsers, 4 partuur, Poulekaatsen 1×4)

1e prijs: Hilversum
Site Ferwerda
Marinus Grond
Franke Ferwerda

2e prijs: Den Haag 2
Jentje Deelstra
Peter Veltman
Willem Rienks

d.e.l. (10 kaatsers, 4 partuur, Poulekaatsen 1×4)

1e prijs:
Rob Deinum – Almere
Jan van der Linden – Amsterdam
Fokje Siderius – St. Nicolaasga

2e prijs:
Jan van der Meulen – Franeker
Hidde Boersma – Loenen aan de Vecht

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Uitslag FBA Dronten 2019

Zie hieronder de uitslag van de FBA wedstrijden (d.e.l. A-klasse, d.e.l. B-klasse) van Dronten van zaterdag 18 mei en klik hier voor een update van het FBA Klassement 2019 (Heren tot 45 jaar, Heren 45+, Dames en de afdelingscompetitie).

Uitslag FBA Dronten:
d.e.l. A-klasse (12 kaatsers, 4 partuur, Poulekaatsen 1×4)

1e prijs:
Wybren van der Woud – Leeuwarden
Bertus Bootsma – Wommels
Melanie van der Mossel – Vrouwenparochie

2e prijs:
Kees Adema – Alkmaar
Arjen Staphorsius – Dronten
Henk Bloemsma – Dronten

d.e.l. B-klasse (12 kaatsers, 4 partuur, Poulekaatsen 1×4)

1e prijs:
Auck Boersma – Amsterdam
Geert Dijkstra – Dronten
Nynke Brandsma – Amsterdam

2e prijs:
Gerben Staphorsius – Dronten
Sieger Siderius – Dronten
Wieteke de Jong – Dronten

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Uitslag FBA Hilversum 2019

Zie hieronder de uitslag van de FBA wedstrijden (d.e.l. A-klasse, d.e.l. B-klasse, d.e.l. C-klasse) van Hilversum van zaterdag 11 mei en klik hier voor een update van het FBA Klassement 2019 (Heren tot 45 jaar, Heren 45+, Dames en de afdelingscompetitie).

Uitslag FBA Hilversum:
d.e.l. A-klasse (12 kaatsers, 4 partuur, Poulekaatsen 1×4)

1e prijs:
Franke Ferwerda – Maarssen
Peter Veltman – Nieuwerkerk ad IJssel
Nolke Bergstra – Grou

2e prijs:
Marcus Frietema – Limmen
Kees Adema – Amsterdam
Bert Plat – Groningen

d.e.l. B-klasse (18 kaatsers, 6 partuur, Poulekaatsen 2×3)

1e prijs:
Roel Westerhof – Alkmaar
Frans de Jong – Tilburg
Fokje Siderius – Sint Nicolaasga

2e prijs:
Chris Wierstra – Hilversum
Jentje Deelstra – Den Haag
Jelmer Osinga – Menaam

3e prijs:
Harmen Tjalling Holwerda – St. Job in ’t Goor
Hidde Boersma – Loenen aan de Vecht
Ferre Wijnstra – Amsterdam

d.e.l. C-klasse (12 kaatsers, 4 partuur, Poulekaatsen 1×4)

1e prijs:
Stephan Hoekstra – Gorredijk
Jan Veenstra – Apeldoorn
Kees Sikkema – Dronten

2e prijs:
Lolke Bierma – Castricum
Sieger Siderius – Dronten
Berend Smit – Uithoorn

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

FBA wedstrijdagenda 2019 beschikbaar

Klik hier voor de FBA wedstrijdagenda 2019.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Zaalkaatsen Wieringerwerf – wedstrijddatums 2018/2019

De datums zijn bekend voor het FBA zaalkaatsen in Wieringerwerf tijdens de winterperiode:
– Zaterdag 27 oktober 2018 om 10.00uur
– Zaterdag 24 november 2018 om 11.00uur
– Zaterdag 22 december 2018 om 10.00uur
– Zaterdag 5 januari 2019 om 10.00uur
– Zaterdag 26 januari 2019 om 11.00uur
– Zaterdag 2 maart 2019 om 10.00uur
– Zaterdag 13 april 2019 om 10.00uur

De wedstrijden vinden plaats in de Zuiderzeehal te Wieringerwerf (Dokter Tamsmalaan 1). Het zijn d.e.l. wedstrijden in een A, B, en C-klasse waarbij iedereen 3 wedstrijden speelt in verschillende samenstellingen. Er wordt gekaatst volgens de regels van het Friese spel.

Opgave kan bij de volgende personen (t/m donderdagavond voorafgaand aan de wedstrijd):
– Anne de Jong: 0227 501098 of jonghofman@quicknet.nl (via telefoon is bevestiging/opgave gegarandeerd)
– Edwin Koopstra: 06 36598428
– Jelle Visser: 06 51292313

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Einduitslag FBA klassement 2018

Na 8 FBA wedstrijden is de eindstand opgemaakt van het FBA Klassement 2018 (Heren tot 45 jaar, Heren 45+, Dames en de afdelingscompetitie). De prijzen zijn uitgereikt in Hank-Dussen. Zie hieronder het overzicht van de prijswinnaars:

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Uitslag FBA Hank-Dussen 2018

Zie hieronder de uitslag van de FBA wedstrijden (v.f. + d.e.l.) van Hank-Dussen van zaterdag 8 september en klik hier voor een update van het FBA Klassement 2018 (Heren tot 45 jaar, Heren 45+, Dames en de afdelingscompetitie).

Uitslag FBA Hank-Dussen:
Vrije formatie (7 parturen, poulekaatsen, 1×4 en 1×3)

1e prijs:
Sybe bij de Leij – Groningen
Marinus Grond – Houten
Douwe Anema (Koning) – Stiens

2e prijs:
Dwight de Blende – Kastel (B)
Santini Flores – Kastel (B)
Matthias Baert – Kastel (B)

3e prijs:
Harmen Tjalling Holwerda – St. Job in ‘t Goor (B)
Site Ferwerda – Hattum
Franke Ferwerda – Maarssen

Uitslag FBA Hank-Dussen: 
d.e.l. (7 parturen, poulekaatsen, 1×4 en 1×3)

1e prijs:
Douwe Soepboer – Hank
Wilfried Ledegen – Terjoden (B)
Bertus Bootsma (Koning) – Wommels

2e prijs:
Okke Tack – Den Bosch
Gregory de Taye – Grimminge (B)
Berend Smit – Uithoorn

3e prijs:
Auck Boersma – Amsterdam
Kristof de Paepe – Grimminge (B)
Sjoerd Feenstra – Dronten

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Uitslag FBA Den Haag 2018

Zie hieronder de uitslag van de FBA wedstrijden (afdeling + d.e.l.) van Den Haag van zaterdag 25 augustus en klik hier voor een update van het FBA Klassement 2018 (Heren tot 45 jaar, Heren 45+, Dames en de afdelingscompetitie).

Uitslag FBA Den Haag:
afdeling (12 kaatsers, 4 partuur, Poulekaatsen 1×4)

1e prijs: Hilversum
Auck Boersma
Site Ferwerda
Franke Ferwerda

2e prijs: Dronten
Syberen Feenstra
Arjen Staphorsius
Willem Rienks

Uitslag FBA Den Haag:
d.e.l. (13 kaatsers, 6 partuur, Poulekaatsen 2×3)

1e prijs:
Simon van der Gaast (K) – Den Haag
Wybe van Ommen – Den Haag

2e prijs:
Roel Westerhof – Alkmaar
Kees Sikkema – Dronten

3e prijs:
Jentje Deelstra – Den Haag
Remco van der Plaats – Zoetermeer

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen